dissabte, 6 de juny de 2015

Despeses campanya electoral

A la CUP creiem en la transparència de les organitzacions, partits polítics i administracions públiques, per això, prediquem amb l'exemple i informem tota la ciutadania de Sant Joan Despí sobre quines han sigut les despeses durant la nostra campanya electoral i en què hem invertit els diners.

Despeses:
- difusió (cartells): 426,25 € (amb IVA 481,02 €) 
- embustiada (maquetació, impremta i transport): 762,00 € (amb IVA 922,02 )
- material:
     - 2 roll ups: 150,00 (amb IVA 181,50 €)
     - 1 taula: 34,80 € 

Total gastat: 1.619,34 €

diumenge, 10 de maig de 2015

El 24M #ReCUPeremSJD

Aquest 24 de maig ens presentem a les eleccions municipals de Sant Joan Despí amb la voluntat de recuperar-lo. El nostre programa electoral consta de tres eixos: governem-nos (participació ciutadana), defensem-nos (drets socials) i activem-nos (política econòmica). També, disposem d'un codi ètic on ens marquem una sèrie de compromisos com a candidatura. 


dissabte, 25 d’abril de 2015

La CUP tanca els eixos social i econòmic i presenta les llistes de les municipals

L’assemblea oberta va aprovar ahir els punts presentats per la CUP de cara al programa electoral. Així, es van tancar una sèrie de punts com la pressió de l’Ajuntament a altres administracions per garantir i ampliar els serveis socials del poble. Això passa per invertir i pressionar en matèria educativa, sanitària i de serveis socials, entre altres elements destacats. 

Entre aquestes propostes, hi ha mesures tan variades com la supressió de l’IBI cap a les persones amb més necessitats, l’accés a l’habitatge a partir de vivenda social o una major inversió en educació. Aquestes polítiques anirien destinades a la millora de les condicions de vida de les Santjoanenques i Santjoanencs. 

Una trentena de persones van apropar-se a l'assemblea oberta / Foto: Jordi Ferré


La participació a l’assemblea es va fer notar en algunes esmenes als punts presentats. La CUP defensa la gratuïtat de l’ensenyament i, sobre aquest punt, es va esmenar que potser no era possible garantir la gratuïtat completa a les llars d’infants. La majoria va estar d’acord en què s’havien de presentar esforços perquè fos així i que, si no era possible, reduir els costos al màxim.

També es va presentar el programa econòmic de la CUP. Aquest programa compta amb mesures com la lluita contra el frau fiscal, l’evasió al nostre municipi i la redistribució equitativa dels recursos. Es va valorar que Sant Joan Despí és un municipi amb suficients recursos per cobrir totes les propostes de la CUP i, en general, s’hi va estar d’acord. 

Les llistes “cap a la ruptura” 

 

Membres de les llistes de la CUP i persones properes

 

La CUP va voler tancar l’acte amb la presentació de la llista amb les persones que concorreran a les eleccions. Així, Jordi Ferré serà el proper alcaldable, seguit de moltes altres companyes que han participat a la CUP durant els últims temps. La CUP enceta així el procés cap a les eleccions municipals que se celebraran el proper 24 de Maig, amb la idea clara de ruptura i transformació social.

dissabte, 11 d’abril de 2015

Sant Joan Despí aposta per la participació ciutadana

L’assemblea oberta d’ahir, organitzada per la CUP, va servir per tancar una sèrie d’eixos programàtics que seran incorporats al programa electoral de la CUP. L’assemblea va acceptar la proposta de crear noves institucions al servei de la majoria del poble com l’assemblea municipal, que tindrà un caràcter decisori i vinculant. També es va veure necessari l’adequació dels salaris d’aquelles persones que tinguin càrrecs: la de 2,5 vegades el salari mínim. Al respecte, es va fer l’esmena que aquesta quantitat podia modificar-se lleugerament en funció de nombre de fills-filles o altres possibles variables.

Diverses intervencions van apuntar la dificultat de materialitzar algunes de les propostes, especialment pel que fa a la dificultat que una part representativa de la població participi dels òrgans municipals. Per això, es van acordar desenvolupar noves eines per fer assequible la democràcia municipal a tota la població, com mitjans de comunicació locals.

L’assemblea també va voler reconèixer el dret del referèndum municipal vinculant, sempre que tingués un suport representatiu. Després d’un debat sobre si hi havia d’haver limitacions en els temes proposats al referèndum es va decidir que l’únic límit seria el respecte cap als drets humans.

La CUP enceta així la primera de les tres jornades programàtiques que realitzarà abans de les eleccions. El proper 24 d’Abril se celebrarà una altra assemblea oberta per debatre les propostes en matèria de drets socials per tal d’acabar de confeccionar el programa. 

dilluns, 23 de març de 2015

EDUCACIÓ: una responsabilitat de totes les santjoanenques

Encara que no hi ha dades definitives de l’abandonament escolar a Sant Joan Despí (els inspectors es neguen a donar-les) és ben sabut que l’abandonament escolar al nostre municipi és proper al de la resta del país. Sant Joan Despí podria obtenir millors resultats acadèmics si no fos, d’entrada, per una sèrie de factors que en dificulten la millora i que perpetuen l’actual abandonament escolar. 

Com s’hi ha referit un exdirector de diferents centres de primària al municipi, hi ha una doble xarxa pública-concertada en l’oferta educativa (especialment a primària i secundària). Això implica la segregació segons l’origen socioeconòmic: aquelles famílies que poden costejar una educació concertada, amb honroses excepcions, ho fan. No descobrim res de nou si afirmem que els resultats acadèmics van molt lligats als recursos i la formació de la família (sovint dos factors entrelligats). Aquesta doble xarxa implica una primera  segregació.Però a Sant Joan Despí existeix una altra xarxa que és entre els propis centres públics, entre, diguem-ho així, “centres amb més prestigi” i “centres amb menys prestigi”. És el cas Ferrer i Guàrdia – Salvador i Pedrol o del Roser Capdevila respecte el Pau Casals i l’Espai3. Cal acabar amb aquestes dues xarxes. Els alumnes treballen millor en ambients heterogenis, amb companyes de diferents procedències, sexes i orígens socials perquè desenvolupen valors com el respecte, la tolerància i la inclusió. A més, la diversitat és un dels principis bàsics de qualsevol sistema educatiu que pretengui ser veritablement públic perquè és l’única manera de corregir les enormes desigualtats en què arriben als centres educatius els alumnes.

A tot això, cal afegir-hi l’enorme retrocés que ha patit l’educació pública a tots els nivells i de manera generalitzada a tots els centres de Catalunya. Això passa pel no cobriment de les substitucions, les retallades salarials dels professionals educatius (segons CCOO, han perdut el 40% del seu poder adquisitiu), una desmotivació acadèmica generalitzada (que a Sant Joan Despí és propera al 32%). A aquesta dramàtica situació cal afegir-hi la tan sonada “massificació de les aules” que no és una altra cosa que no corregir amb més recursos un augment de la natalitat fa uns quants anys. La conseqüència és clara: a Sant Joan Despí hi ha grups-classe amb 35 alumnes, fet que dificulta molt el tractament individualitzat de l’alumne.No és menys important l’augment desmesurat que han patit els preus per accedir a les llars d’infants. Al nostre poble, als centres de titularitat nacional, es paguen uns 135 euros mensuals per portar la nena o el nen a una escola bressol. Això és absolutament inassumible per a la majoria de les famílies. Els centres municipals (i que depenen de l’ajuntament) encara són més inaccessibles: els preus poden superar els 170 euros mensuals sense menjador.

Cal actuar a nivell municipal amb claredat i trencar d’arrel amb la doble xarxa. Això passa per augmentar la presència veïnal en aspectes educatius, implicant-s’hi, en primera instància, les famílies, i en segona instància, les entitats i organitzacions diverses del municipi. Cal fer una feina d’informació prèvia, potser no totes les famílies podran triar el centre que més els hi agrada o que més desitjarien, però això beneficiarà el conjunt de la comunitat i evitarà la segregació per centres.També cal mobilitzar-se contra les polítiques regressives en matèria educativa, condemnar enèrgicament les retallades sense titubeigs. És una responsabilitat de totes. El futur d’una generació està en joc.

divendres, 20 de març de 2015

Crònica | STOP al TTIP a Sant Joan Despí!

El passat 18 de març l’esquerra rupturista de Sant Joan Despí, després de setmanes de feina conjunta,  va organitzar un acte contra el Tractat Transatlàntic de Comerç i Inversions. Comptant amb el suport de la CUP, Procés Constituent i la Cooperativa de Consum l’Esplet, l’acte va aplegar una cinquantena d’assistents.
Elena Idoate, membre del Seminari d’Economia Crítica Taifa, encetà l’acte situant el TTIP en el marc de la tendència expansionista del capitalisme mundial. Per sobreviure, el capital tendeix a expandir-se indefinidament, atès que els beneficis que generen els grans monopolis són a condició de desposseir les classes populars dels resultats del seu propi treball, tot redirigint-los cap a la concentració en molt poques mans. Es tracta del que l’argot comú anomena “obrir nous mercats”. Ara bé, l’explotació no només és de països rics envers països pobres, sinó que és triple: a) nacional, b) de classe (dins d’un mateix país) i  c) de gènere.

El TTIP es situa en aquest marc geoestratègic. Havent fracassat l’estratègia multilateral de l’Organització Mundial del Comerç (OMC) per facilitar l’extracció de rendes i capitals de països i classes populars cap a països i classes benestants,  les elits mundials posen sobre la taula la necessitat de fer acords bilaterals. És aquest el cas del TTIP, un acord bilateral entre la Comissió Europea i els EUA.  Tenint en compte que cap al 2050 el 90 % del creixement es generarà fora d’Europa, els centres de poder occidentals necessiten establir mecanismes de control per capitalitzar i redirigir tota aquesta previsible força de treball envers els seus interessos i objectius. 

Però concretament, en què consisteix el TTIP? El següent fragment pronunciat per Peter Mandelson, comissari de comerç de la UE, és prou esclaridores:

“No són les taxes que es paguen a les duanes els majors obstacles per al comerç, sinó les normatives internes transfrontereres, les que protegeixen la seguretat i el medi ambient (...) L'objectiu d'aquest acord comercial és reduir en benefici de les corporacions, els costos i els retards que no són necessaris”.

Així doncs, el TTIP consistirà bàsicament en:

 L’eliminació de barreres no aranzelàries al comerç, com són la regulació laboral, la protecció dels consumidors, del medi ambient…

 La protecció i facilitació d’inversions, via harmonització legislativa.

En conseqüència:

      1)      S’harmonitzaran a la baixa els drets laborals amb la situació que pateixen els treballadors als EUA. Es restringiran drets sindicals com la vaga i els sindicats.

      2)      S’evitarà haver d’etiquetar productes per introduir-los a la UE, així com es facilitarà l’entrada de transgènics i carn tractada hormonalment.

      3)      No s’aplicarà el principi de prudència en casos com l’energia nuclear o el fraking.

     4)      Es protegirà encara més la propietat intel·lectual, encarint-se productes com els medicaments.

      5)      Es liberalitzaran els serveis estratègics, com la sanitat i l’educació.

      6)      Les empreses privades podran demandar els Estats davant de tribunals privats d’arbitratge, si consideren que les regulacions existents van en detriment dels seus beneficis.
Els assistents, després d’escoltar atentament quines conseqüències suposaria l’aprovació d’aquest tractat bilateral, van voler-hi dir la seva. Després del debat, motivades per la defensa dels seus drets, nombroses persones van fer un pas endavant i van proposar seguir amb el projecte de denúncia  del TTIP a Sant Joan Despí. És per això que es va crear un llistat de contactes per facilitar noves accions.

Qui vulgui participar-hi només cal que envii un correu electrònic a: 

santjoandespi@cup.cat


divendres, 6 de febrer de 2015

Cap a un model educatiu radicalment diferent

La CUP presenta la ILP d’educació a Sant Joan Despí 

L'exdirector de diferents centres educatius exposant problemes educatius a SJD /Foto: Jordi

A Sant Joan Despí 32 de cada 100 alumnes es mostren desmotivats envers l’educació. 22 de cada 100 no acaben l’educació secundària obligatòria. En alguns grups es concentren 35 alumnes en aules que no fan més de 15 x 10. Què està passant als nostres centres educatius? Amb aquest dubte, la CUP Sant Joan Despí ha organitzat una xerrada on s’ha presentat una ILP d’educació, que planteja canviar radicalment el model educatiu arreu dels Països Catalans. Aquest nou sistema educatiu proposa l’eliminació de l’escola concertada que a la pràctica actua com un element de segregació per origen social o per gènere. També proposa un augment de la inversió pública que s’ha de situar propera al 6%. La incorporació d’aquests elements al sistema educatiu permetria obtenir millors resultats a nivell local. 


La ILP necessitarà 50.000 signatures per a la seva tramitació

L’acte també ha comptat amb un rigorós anàlisi de la situació educativa a nivell local, de la ma d’un inspector d’educació i exdirector de varis centres de primària a Sant Joan Despí. Aquest anàlisi s’ha centrat en rebutjar la segregació per centres i per barris que, segons l’inspector, agreugen l’abandonament escolar i la desigualtat.

Des de la CUP també s’ha volgut rebutjar la desigualtat econòmica i social. Les diferències socioeconòmiques són una de les causes principals que incideixen en l’abandonament escolar. Per això, l’organització de l’Esquerra Independentista aposta fortament per la ILP d’educació i per transformar el model educatiu arreu dels Països Catalans.

Un dels moments àlgids de l'acte ha sigut quan en David del SEPC secundària (Molins de Rei) ha explicat la lluita que van portar a terme l'any passat. Les alumnes de 4t van rebutjar fer les proves de competències bàsiques. El motiu fou ben senzill: no podien permetre que la Consellera Rigau utilitzes els resultats de les competències bàsiques per dir que no s'havien notat les retallades. L'acció fou un èxit i ara ja es pren com a referència arreu dels Països Catalans.

La CUP comença ara una marató de 3 setmanes per recollir signatures de cara a la ILP d'educació. En calen 50.000.

dilluns, 2 de febrer de 2015

Assemblea oberta | Problemes educatius a Sant Joan Despí? Capgirem-los! | Div. 6 febrer | 19h | Biblioteca Mercè Rodoreda.

El proper divendres 6 de febrer la CUP de Sant Joan Despí tornem a organitzar un acte obert al poble. En aquest cas, us volem informar dels problemes que afecten la comunitat educativa del nostre municipi.

Per respondre-hi, donarem veu a les lluites que des d'arreu del nostre país s'estan duent a terme per capgirar la situació. Des del projecte de la ILP per l'Educació Pública, al qual la CUP s'ha adherit, fins les lluites estudiantils que es duen a terme des del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC)

Volem escoltar les vostres preocupacions i motivacions. I sobretot, volem traçar conjuntament amb vosaltres una proposta educativa al nostre municipi pública, laica, popular, democràtica, inclusiva, coeducadora i en català. Una proposta educativa que no només proporcioni les mateixes oportunitats a tothom, sinó que eduqui en base als valors que considerem necessaris per capgirar Sant Joan Despí i crear un altre poble.

A l'esperit emprenedor que l'Ajuntament intenta administrar entre els joves,
 -i que a l'hora de la veritat suposa promocionar els autònoms per estalviar costos socials al gran capital-, oposarem l'esperit cooperador. A la competència, oposarem l'atenció i cura envers els altres. Perquè educant els nostres joves construïm el nostre futur col·lectiu. Per fer un altre món possible, una altra educació és necessària. 

Us hi esperem a totes amb moltes ganes per construir aquesta educació col·lectiva que volem!


dimecres, 28 de gener de 2015

LA CUP PRESENTA AL·LEGACIONS CONTRA ELS PRESSUPOSTOS MUNICIPALS

El passat dilluns 19 de gener, la CUP (Candidatura d’Unitat Popular) de Sant Joan Despí, vam presentar un escrit d’al·legacions contra els pressupostos municipals de 2015, que van ser aprovats provisionalment al Ple de desembre de 2014.

Primerament, demanem que els pressupostos es presentin complets i de manera clara a la ciutadania abans de ser aprovats. Volem posar de manifest la
inexistent participació per part de la ciutadania en la redacció dels pressupostos municipals i exigim la creació de mecanismes de participació perquè la ciutadania pugui fer-ne propostes, esmenes i objeccions. També volem que es pengin a la web municipal en un format obert per poder ser treballats i que a final d’any es publiquin els tancaments per poder comparar els diners pressupostats amb els realment utilitzats.

Fins fa dos anys l’Ajuntament es limitava a presentar els pressupostos de forma pública en una sessió del Plenari d’entitats, una vegada que el pressupost ja havia estat elaborat en la seva integritat i per tant, ja era immodificable. En aquest plenari, la ciutadania només tenia dret a formular preguntes a l’alcalde, la majoria de les quals no són contestades.
A partir de l’any passat, i forçat per la pressió de diferents col·lectius l’Ajuntament celebra, a més a més, una audiència pública de presentació dels pressupostos, la qual pràcticament no és publicitada i acaba sent, a la pràctica, una repetició de la presentació al plenari d’entitats, sense que s’aporti més informació ni tampoc se’n possibiliti la participació popular en l’elaboració dels pressupostos. Denunciem que l’audiència pública de presentació dels pressupostos no compleix la funció que hauria de tenir i que no suposa cap mecanisme real de participació ciutadana.
En conseqüència, el procés d’elaboració del pressupost continua sent un procés tancat tancat a la participació ciutadana, i ha donat lloc, igual que els últims anys, a un pressupost irreal que no té suficientment en compte l’actual context de crisi econòmica i social, les necessitats actuals i futures de la població, i que parteix de la presumpció equivocada que l’Ajuntament de Sant Joan Despí disposarà dels recursos necessaris per cobrir el pressupost.
Per això, la CUP de Sant Joan Despí hem presentat un escrit d’al·legacions contra el pressupost municipal de 2015. En aquest escrit es preveu la modificació d’algunes de les partides previstes, aplicant els principis de racionalitat, prudència i previsió, augmentant principalment les dotacions de les partides socials i creant-ne de noves, les quals trobaran les seves contrapartides en les reduccions o eliminacions d’algunes partides innecessàries o supèrflues, i més en temps de crisi.

Es proposa l’augment, en alguns casos de forma substancial, de les quantitats assignades a algunes partides de clar component social, principalment de la regidoria d’afers socials, per tal de poder afrontar l’augment de recursos que caldran per a evitar que la crisi econòmica afecti els col·lectius més vulnerables. Cal igualment, la creació d’algunes partides noves per tal de donar assistència a alguns col·lectius que avui dia
no tenen una partida específica.

També existeixen algunes partides que, independentment del context de crisi econòmica, tenen una assignació exagerada o no justificada en un context d’igualtat social, i que, per tant, s’haurien de reduir per sempre, com les despeses de protocol i representació, d’informació i difusió, retribucions d’alts càrrecs, etc. Igualment, s’ha de reduir fortament el finançament municipal dels partits polítics, ja que el seu cost no reverteix en benefici del conjunt de la societat.

dilluns, 26 de gener de 2015

Les veïnes de Sant Joan Despí marquen el camí cap a la ruptura

L’assemblea oberta debat el full de ruta respecte el 27S


Les eleccions del 27S han de tenir un caràcter plebiscitari / Foto: Jordi 

La CUP va celebrar ahir unes jornades obertes sobre les passes a seguir de cara a les eleccions plebiscitàries del setembre. Hi havia a debat tres eixos principals: una sèrie de punts programàtics irrenunciables, el full de ruta de la organització i les condicions en què la CUP concorrerà als comicis.

Les veïnes van acordar mantenir els punts programàtics bàsics: ruptura amb l’estat espanyol i amb el règim del 78, amb el patriarcat i amb el sistema capitalista. Aquest punt va viure intensos moments de debat en relació a si era convenient mantenir certs termes que podien semblar alarmants de cara a la majoria de la unitat popular, com per exemple “règim liberal burgès”. Finalment, l’assemblea va decidir dir-li a cada cosa pel seu nom, però el debat va servir per obrir un nou enfocament: quin llenguatge s’ha d’utilitzar des de la Unitat Popular? Finalment, es va decidir que els mandats dels portaveus a nivell nacional han de durar tan sols una legislatura per tal de garantir el control efectiu de les parlamentàries i parlamentaris. 


Al llarg de l'assemblea va haver-hi nombroses intervencions / Foto: Jordi

El segon eix principal fou el full de ruta a seguir. Diferents intervencions van apuntar que calia fer una feina prèvia al moment de declaració unilateral de la independència (DUI). Aquesta feina passa per la creació d’estructures d’Estat pròpies que no supeditin la UP a l’Estat Espanyol. Així, un cop es declari la independència hi haurà estructures pròpies per fer-la efectiva. Aquest punt va generar un nou debat: què ha de passar entre que es proclama la independència i es fa efectiva? La majoria va estar d’acord en què el treball previ al 27S era imprescindible i que la independència potser no es feia efectiva l’endemà mateix de la DUI, en tant que hi hauria un procés de transició o desconnexió.

L’últim punt a debat va ser el nom de la candidatura de cara als comicis del setembre. Finalment es va aprovar el nom “CUP-Crida Constituent” amb la possibilitat de modificar-se si el Procés Constituent ho demanés. Es va rebutjar incorporar la paraula “independència” al final del nom per una ajustada votació.

El resultat de l’assemblea oberta es defensarà en una assemblea territorial on quedaran recollides les iniciatives d’altres municipis. Finalment, es farà un únic document que tornarà a les assemblees locals per a ser debatut novament.